Softvérový vývoj

Vy zadávate, my tvoríme
notebook s tlačidlom create

Špecializujeme sa hlavne na vývoj softvérových riešení, ktoré našim klientom prinášajú určitý level automatizácie do ich každodenných procesov a zároveň im umožňujú jednoduchší prístup k dátam a ich následné spracovanie / validáciu. Ide o vývoj rôznych druhov scriptov, REST API, schedulovaných cron jobov, validátorov a podobne. Každý projekt, ktorému sa venujeme prechádza nasledujúcimi fázami vývoja:

  • Úvodné stretnutie, kde klient objasní svoju požiadavku
  • Analýza požiadavky, ktorej výsledkom je cenová ponuka
  • Dizajn riešenia a jeho predstavenie klientovi
  • Vývoj a implementácia schváleného riešenia
  • Testovanie riešenia zo strany klienta
  • Údržba / Support riešenia podľa dohody s klientom
Kontaktujte nás

Technológie

Programovacie jazyky:
Python, Java

Databázy:
MySQL, PostgreSQL, Oracle

Testovanie:
pyTest, JUnit

Frameworky:
Flask, Springboot

logá technológií python, flask, pytest, java, spring boot, junit